<!DOCTYPE html>
<html ng-app="app">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>AngularJS User Registration and Login Example & Tutorial</title>
  <link rel="stylesheet" href="//netdna.bootstrapcdn.com/bootstrap/3.1.1/css/bootstrap.min.css" />
  <link href="//cdn.rawgit.com/cornflourblue/angular-registration-login-example/master/app-content/app.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>

  <div class="jumbotron">
    <div class="container">
      <div class="col-sm-8 col-sm-offset-2">
        <div ng-class="{ 'alert': flash, 'alert-success': flash.type === 'success', 'alert-danger': flash.type === 'error' }" ng-if="flash" ng-bind="flash.message"></div>
        <div ng-view></div>
      </div>
    </div>
  </div>
  <div class="credits text-center">
    <p>
      <a href="http://jasonwatmore.com/post/2015/03/10/angularjs-user-registration-and-login-example-tutorial" target="_top">AngularJS User Registration and Login Example & Tutorial</a>
    </p>
    <p>
      <a href="http://jasonwatmore.com" target="_top">JasonWatmore.com</a>
    </p>
  </div>

  <script src="//code.jquery.com/jquery-3.1.1.min.js"></script>
  <script src="//code.angularjs.org/1.6.0/angular.min.js"></script>
  <script src="//code.angularjs.org/1.6.0/angular-route.min.js"></script>
  <script src="//code.angularjs.org/1.6.0/angular-cookies.min.js"></script>
  
  <script src="//cdn.rawgit.com/cornflourblue/angular-registration-login-example/master/app.js"></script>
  <script src="//cdn.rawgit.com/cornflourblue/angular-registration-login-example/master/app-services/authentication.service.js"></script>
  <script src="//cdn.rawgit.com/cornflourblue/angular-registration-login-example/master/app-services/flash.service.js"></script>

  <!-- Real user service that uses an api -->
  <!-- <script src="//cdn.rawgit.com/cornflourblue/angular-registration-login-example/master/app-services/user.service.js"></script> -->

  <!-- Fake user service for demo that uses local storage -->
  <script src="//cdn.rawgit.com/cornflourblue/angular-registration-login-example/master/app-services/user.service.local-storage.js"></script>

  <script src="//cdn.rawgit.com/cornflourblue/angular-registration-login-example/master/home/home.controller.js"></script>
  <script src="//cdn.rawgit.com/cornflourblue/angular-registration-login-example/master/login/login.controller.js"></script>
  <script src="//cdn.rawgit.com/cornflourblue/angular-registration-login-example/master/register/register.controller.js"></script>
</body>
</html>
(function () {
  'use strict';

  angular
    .module('app', ['ngRoute', 'ngCookies'])
    .config(config)
    .run(run);

  config.$inject = ['$routeProvider', '$locationProvider'];
  function config($routeProvider, $locationProvider) {
    $routeProvider
      .when('/', {
        controller: 'HomeController',
        templateUrl: 'home/home.view.html',
        controllerAs: 'vm'
      })

      .when('/login', {
        controller: 'LoginController',
        templateUrl: 'login/login.view.html',
        controllerAs: 'vm'
      })

      .when('/register', {
        controller: 'RegisterController',
        templateUrl: 'register/register.view.html',
        controllerAs: 'vm'
      })

      .otherwise({ redirectTo: '/login' });
  }

  run.$inject = ['$rootScope', '$location', '$cookieStore', '$http'];
  function run($rootScope, $location, $cookieStore, $http) {
    // keep user logged in after page refresh
    $rootScope.globals = $cookieStore.get('globals') || {};
    if ($rootScope.globals.currentUser) {
      $http.defaults.headers.common['Authorization'] = 'Basic ' + $rootScope.globals.currentUser.authdata; // jshint ignore:line
    }

    $rootScope.$on('$locationChangeStart', function (event, next, current) {
      // redirect to login page if not logged in and trying to access a restricted page
      var restrictedPage = $.inArray($location.path(), ['/login', '/register']) === -1;
      var loggedIn = $rootScope.globals.currentUser;
      if (restrictedPage && !loggedIn) {
        $location.path('/login');
      }
    });
  }

})();
<div class="col-md-6 col-md-offset-3">
  <h2>Login</h2>
  <form name="form" ng-submit="vm.login()" role="form">
    <div class="form-group" ng-class="{ 'has-error': form.username.$dirty && form.username.$error.required }">
      <label for="username">Username</label>
      <input type="text" name="username" id="username" class="form-control" ng-model="vm.username" required />
      <span ng-show="form.username.$dirty && form.username.$error.required" class="help-block">Username is required</span>
    </div>
    <div class="form-group" ng-class="{ 'has-error': form.password.$dirty && form.password.$error.required }">
      <label for="password">Password</label>
      <input type="password" name="password" id="password" class="form-control" ng-model="vm.password" required />
      <span ng-show="form.password.$dirty && form.password.$error.required" class="help-block">Password is required</span>
    </div>
    <div class="form-actions">
      <button type="submit" ng-disabled="form.$invalid || vm.dataLoading" class="btn btn-primary">Login</button>
      <img ng-if="vm.dataLoading" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhEAAQAPIAAP///wAAAMLCwkJCQgAAAGJiYoKCgpKSkiH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh/hpDcmVhdGVkIHdpdGggYWpheGxvYWQuaW5mbwAh+QQJCgAAACwAAAAAEAAQAAADMwi63P4wyklrE2MIOggZnAdOmGYJRbExwroUmcG2LmDEwnHQLVsYOd2mBzkYDAdKa+dIAAAh+QQJCgAAACwAAAAAEAAQAAADNAi63P5OjCEgG4QMu7DmikRxQlFUYDEZIGBMRVsaqHwctXXf7WEYB4Ag1xjihkMZsiUkKhIAIfkECQoAAAAsAAAAABAAEAAAAzYIujIjK8pByJDMlFYvBoVjHA70GU7xSUJhmKtwHPAKzLO9HMaoKwJZ7Rf8AYPDDzKpZBqfvwQAIfkECQoAAAAsAAAAABAAEAAAAzMIumIlK8oyhpHsnFZfhYumCYUhDAQxRIdhHBGqRoKw0R8DYlJd8z0fMDgsGo/IpHI5TAAAIfkECQoAAAAsAAAAABAAEAAAAzIIunInK0rnZBTwGPNMgQwmdsNgXGJUlIWEuR5oWUIpz8pAEAMe6TwfwyYsGo/IpFKSAAAh+QQJCgAAACwAAAAAEAAQAAADMwi6IMKQORfjdOe82p4wGccc4CEuQradylesojEMBgsUc2G7sDX3lQGBMLAJibufbSlKAAAh+QQJCgAAACwAAAAAEAAQAAADMgi63P7wCRHZnFVdmgHu2nFwlWCI3WGc3TSWhUFGxTAUkGCbtgENBMJAEJsxgMLWzpEAACH5BAkKAAAALAAAAAAQABAAAAMyCLrc/jDKSatlQtScKdceCAjDII7HcQ4EMTCpyrCuUBjCYRgHVtqlAiB1YhiCnlsRkAAAOwAAAAAAAAAAAA==" />
      <a href="#!/register" class="btn btn-link">Register</a>
    </div>
  </form>
</div>
<h1>Hi {{vm.user.firstName}}!</h1>
<p>You're logged in!!</p>
<h3>All registered users:</h3>
<ul>
  <li ng-repeat="user in vm.allUsers">
    {{user.username}} ({{user.firstName}} {{user.lastName}})
    - <a ng-click="vm.deleteUser(user.id)">Delete</a>
  </li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="#!/login" class="btn btn-primary">Logout</a></p>
<div class="col-md-6 col-md-offset-3">
  <h2>Register</h2>
  <form name="form" ng-submit="vm.register()" role="form">
    <div class="form-group" ng-class="{ 'has-error': form.firstName.$dirty && form.firstName.$error.required }">
      <label for="username">First name</label>
      <input type="text" name="firstName" id="firstName" class="form-control" ng-model="vm.user.firstName" required />
      <span ng-show="form.firstName.$dirty && form.firstName.$error.required" class="help-block">First name is required</span>
    </div>
    <div class="form-group" ng-class="{ 'has-error': form.lastName.$dirty && form.lastName.$error.required }">
      <label for="username">Last name</label>
      <input type="text" name="lastName" id="Text1" class="form-control" ng-model="vm.user.lastName" required />
      <span ng-show="form.lastName.$dirty && form.lastName.$error.required" class="help-block">Last name is required</span>
    </div>
    <div class="form-group" ng-class="{ 'has-error': form.username.$dirty && form.username.$error.required }">
      <label for="username">Username</label>
      <input type="text" name="username" id="username" class="form-control" ng-model="vm.user.username" required />
      <span ng-show="form.username.$dirty && form.username.$error.required" class="help-block">Username is required</span>
    </div>
    <div class="form-group" ng-class="{ 'has-error': form.password.$dirty && form.password.$error.required }">
      <label for="password">Password</label>
      <input type="password" name="password" id="password" class="form-control" ng-model="vm.user.password" required />
      <span ng-show="form.password.$dirty && form.password.$error.required" class="help-block">Password is required</span>
    </div>
    <div class="form-actions">
      <button type="submit" ng-disabled="form.$invalid || vm.dataLoading" class="btn btn-primary">Register</button>
      <img ng-if="vm.dataLoading" src="data:image/gif;base64,R0lGODlhEAAQAPIAAP///wAAAMLCwkJCQgAAAGJiYoKCgpKSkiH/C05FVFNDQVBFMi4wAwEAAAAh/hpDcmVhdGVkIHdpdGggYWpheGxvYWQuaW5mbwAh+QQJCgAAACwAAAAAEAAQAAADMwi63P4wyklrE2MIOggZnAdOmGYJRbExwroUmcG2LmDEwnHQLVsYOd2mBzkYDAdKa+dIAAAh+QQJCgAAACwAAAAAEAAQAAADNAi63P5OjCEgG4QMu7DmikRxQlFUYDEZIGBMRVsaqHwctXXf7WEYB4Ag1xjihkMZsiUkKhIAIfkECQoAAAAsAAAAABAAEAAAAzYIujIjK8pByJDMlFYvBoVjHA70GU7xSUJhmKtwHPAKzLO9HMaoKwJZ7Rf8AYPDDzKpZBqfvwQAIfkECQoAAAAsAAAAABAAEAAAAzMIumIlK8oyhpHsnFZfhYumCYUhDAQxRIdhHBGqRoKw0R8DYlJd8z0fMDgsGo/IpHI5TAAAIfkECQoAAAAsAAAAABAAEAAAAzIIunInK0rnZBTwGPNMgQwmdsNgXGJUlIWEuR5oWUIpz8pAEAMe6TwfwyYsGo/IpFKSAAAh+QQJCgAAACwAAAAAEAAQAAADMwi6IMKQORfjdOe82p4wGccc4CEuQradylesojEMBgsUc2G7sDX3lQGBMLAJibufbSlKAAAh+QQJCgAAACwAAAAAEAAQAAADMgi63P7wCRHZnFVdmgHu2nFwlWCI3WGc3TSWhUFGxTAUkGCbtgENBMJAEJsxgMLWzpEAACH5BAkKAAAALAAAAAAQABAAAAMyCLrc/jDKSatlQtScKdceCAjDII7HcQ4EMTCpyrCuUBjCYRgHVtqlAiB1YhiCnlsRkAAAOwAAAAAAAAAAAA==" />
      <a href="#!/login" class="btn btn-link">Cancel</a>
    </div>
  </form>
</div>