<!DOCTYPE html>
<html>

 <head>
  <title>Ordered List</title>
  <style>
   #leading{
    list-style-type: decimal-leading-zero;
   }
  </style>
 </head>

 <body>
  <h1>OL Etiketi Kullanımı</h1>
  <ol type=A>
    <li> İlk eleman (Büyük harfli)
      <li type=a> ikinci eleman (küçük harfli)
        <li> Üçünçü eleman
          <ol type=I>
            <li>Alt liste (Büyük harf roman karakteri)
              <li type=i> İkinci alt liste elemanı (küçük harf roman karakteri)
          </ol>
          <li type=1 value=9> dokuz değerinden başlayan liste elemanı (sayısal)
          <li value=7> değeri 7 olarak belirtilmiş son liste elemanı.
  </ol>
  <hr>
  <strong>OL etiketi için CSS <code>list-style-type</code> değeri değiştirilerek <code>decimal-leading-zero</code> kullanımı</strong>
  <ol id=leading>
   <li>Eleman 1</li>
   <li>Eleman 2</li>
   <li>Eleman 3</li>
   <li>Eleman 4</li>
   <li>Eleman 5</li>
   <li>Eleman 6</li>
   <li>Eleman 7</li>
   <li>Eleman 8</li>
   <li>Eleman 9</li>
   <li>Eleman 10</li>
   <li>Eleman 11</li>
   <li>Eleman 12</li>
  </ol>
 </body>

</html>