<!DOCTYPE html>
<html>

 <head>
  <script src="script.js"></script>
 </head>

 <body>
  
 </body>

</html>
const name = "Murat"
const surname = "Öner"
document.write(`${name} ${surname} adlı kişinin bloğundasınız.`)
 
// Birden fazla satır için kullanabileceğimiz örnek sözdizimi
document.write(`
 ${name} ${surname} adlı kişinin bloğundasınız.
 <br/>
 <br/>
 <strong>Tarih:</strong> ${new Date()}
`)